SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

นักวิเคราะห์ชี้ความสำเร็จของการเยือนจีนครั้งแรกของ ‘ทรัมป์’ ขึ้นอยู่กับแนวทางการเจรจา