กลุ่มผักเหลานี้ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูง 

หน่อไม้ฝรั่ง

ผักชีล้อม

ผักใบเขียว

คึ่นช่ายฝรั่ง

อะโวคาโด

ถั่วลันเตา

แรดิช

ถั่วงอก

ผักสลัดร็อคเก็ต