Apple Chief Executive Officer Tim Cook speaks at the Apple Worldwide Developer conference in San Jose, Calif., June 4, 2018.

หลังจากที่บริษัทแอปเปิ้ล (Apple) ผู้ผลิต iPhone ประกาศว่าจะออกฟังก์ชั่นควบคุมใหม่ที่ให้ผู้ปกครองจำกัดการใช้อุปกรณ์ของลูกๆ

นายทิม คุก (Tim Cook) ซีอีโอของบริษัท กล่าวถึงการทดลองใช้เทคนิคควบคุมนี้ด้วยตนเองที่งานประชุมผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสัปดาห์นี้ โดยกล่าวว่า ในตอนแรกคิดว่าตนเองเป็นคนมีวินัยในการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร แต่เมื่อลองใช้ฟังก์ชั่นใหม่แล้วพบว่าความเชื่อมั่นนี้เป็นความเข้าใจผิด

ฟังก์ชั่นที่ว่านั้นประกอบด้วยการควบคุมเวลาที่ใช้ไปกับหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Screen Time

แอพดังกล่าวจะส่งรายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับอุปกรณ์เหล่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำแนวทางแก้นิสัย ‘ก้มหน้าดูจอ’ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตอีกด้วย

ผู้ปกครองสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ลูกๆ ใช้ไปกับหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งร่วมถึงการวางกฎเรื่องระยะเวลาการเล่นวิดีโอเกมส์ และแอพโซเชี่ยลมีเดีย เช่น Snapchat

เมื่อเด็กๆ ใช้จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการจัดสรรจนหมด พวกเขาอาจขอเพิ่มชั่วโมงได้

ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงด้านซอฟแวร์ของแอปเปิ้ลที่ว่านี้ น่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน และความตื่นตัวของแอปเปิ้ลครั้งนี้ยังเห็นได้ในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆ เช่น Google ที่ให้พ่อแม่มีเครื่องมือมากขึ้นในการดูแลลูกๆ เรื่องการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและแอพต่างๆ

http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=168190551802114579