FILE- A container is loaded onto a cargo ship at the Tianjin port in China.

หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจจีน NDRC มั่นใจจีดีพีโตตามเป้า 6.5% แม้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ภาคอุตสาหกรรมจีนอาจชะลอตัวต่อเนื่องหลังทางการใช้มาตรการลดมลพิษ

นายฮี ลิเฟ็ง (He Lifeng) ประธานหน่วยงานรัฐ National Development and Reform Commission หรือ NDRC กล่าวว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจน่าจะทำได้ตามเป้าหมายดังกล่าว

ขณะที่รองประธาน NDRC นายจาง ยง กล่าวว่า ผลโดยตรงจากความพยายามลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อการเติบโตของจีดีพีน่าจะมีจำกัด

ที่ผ่านมาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของจีนชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ในไตรมาสที่สามของปี เทียบกับร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้านั้น

ตัวอย่างเช่น การผลิตเหล็กในจีนในเดือนที่แล้วลดลง 3.7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเพิ่มสู่ระดับสูงสุดเดือนสิงหาคม

โรงงานผลิตเหล็กในจีนลดการผลิตตามการรณรงค์ต่อสู้ปัญหามลพิษของทางการปักกิ่ง และนักวิเคราะห์คาดว่าการชะลอลงของอุตสาหกรรมนี้น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง ตามแผนควบคุมการผลิตในฤดูหนาว

http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=166098351208317777