กลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ชื่อว่า Extinction Rebellion (กบฏต่อต้านการสูญพันธุ์) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า XR ที่กำลังประท้วงอยู่หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกนั้น เริ่มเปิดตัวต่อสาธารณชนเมื่อปีที่แล้ว โดยมีจุดประสงค์ให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ประกาศมาตรการฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศโลกและนิเวศน์วิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

เป้าหมายสำคัญคือการลดปริมาณการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลกให้เหลือ 0 ภายในปี 2025 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า

กลุ่ม XR เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมแบบอารยะขัดขืนที่ไม่ใช้ความรุนแรง โดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปนาฬิกาทรายในวงกลม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเวลาของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์กำลังจะหมดแล้ว


Climate protests

กลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้จัดการประท้วงใหญ่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในกรุงลอนดอน เป็นเวลา 11 วัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประท้วงกับกลุ่ม XR ถูกจับกุม 1,130 คน ส่วนใหญ่ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามรายงานของ BBC

ในการประท้วงในอังกฤษดังกล่าว กลุ่ม XR มีข้อเรียกร้องสำคัญ 3 ประการ คือ

หนึ่ง – ให้รัฐบาลอังกฤษประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ

สอง – ให้อังกฤษลดปริมาณการเพิ่มก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศให้เหลือ 0 ภายในปี 2025

สาม – จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน โดยคัดสรรจากชุมชนและสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อดูแลตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


Climate protests

อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ชี้ว่าการลดปริมาณก๊าซคารบอนให้อยู่ในระดับเกือบ 0 ภายใน 6 ปีนั้น เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอย่างยิ่ง เพราะนั้นหมายถึงการจำกัดการบินทั่วโลก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยการลดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัว ตลอดจนการเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้ามหาศาลจากแหล่งพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ กลุ่ม XR ยังถูกวิจารณ์เรื่องที่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการลดก๊าซคาร์บอน มีเพียงคำประกาศว่าสมาชิกของกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดแนวทางดังกล่าวภายใต้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ “คณะกรรมการภาคประชาชน” ไปดำเนินการต่อไป

ผู้ไม่เห็นด้วยหลายคนเรียกสมาชิกกลุ่มนี้ว่า “ลัทธิคลั่งสิ่งแวดล้อม” ที่สร้างปัญหาในการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ และอาจทำให้สมาชิกของกลุ่มนี้จำนวนมากต้องกลายเป็นพวกที่ถูกแปลกแยกจากสังคม


Climate protests

แต่กลุ่ม XR ยืนยันว่าการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตของสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์บนโลก ก่อนที่จะสายเกินไป

ปัจจุบันกลุ่ม Extinction Rebellion มีผู้ติดตามในหน้าเฟสบุ๊ก 298,000 คน และจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนทางเว็บไซต์ YouGov พบว่าผู้สนับสนุนของ XR ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-24 ปี และกลุ่มนี้ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากคนที่มีชื่อเสียงหลายคน รวมทั้ง เอมมา ธอมป์สัน ดาราหญิงชื่อดังชาวอังกฤษ และวงดนตรีดังของอังกฤษ อย่าง Radiohead และ Massive Attack ด้วย